08/10/2022 admin

Chỉ số nợ nghiệp trong thần số học

Nếu bạn sinh vào một trong bốn ngày sau đây, bạn sẽ có những bài học trong tiền kiếp cần phải rút ra cho cuộc đời hiện tại này. Đó là chỉ số nợ nghiệp: #13, #14, #16, và #19.

Chỉ số nợ nghiệp #13:

Chỉ số này có liên quan đến sự ích kỷ và biếng nhác đã từng tồn tại trước đây. Bạn có thể phải đương đầu với việc đổ lỗi cho người khác và từ chối nhận trách nhiệm, tiêu cực, cũng như cố chấp và kiểm soát.

Nghiệp của bạn là phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Chỉ số nợ nghiệp #14:

Lạm dụng sự tự do, cho dù là do ham muốn hay kiểm soát người khác, đều là trọng tâm của chỉ số nợ nghiệp 14. Bạn có thể phải đấu tranh với những nỗi sợ liên quan đến sự tận tâm, tự mãn và thiếu kiểm soát bản thân. 

Nghiệp của bạn là học cách tự chủ và cởi mở với những người xung quanh.

Chỉ số nợ nghiệp #16:

Chỉ số nợ nghiệp nặng nề nhất cần vượt qua là chỉ số 16, nó đại diện cho một kiếp trước với bản ngã rất mạnh và những vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ. Bạn có thể có tiền sử về các mối quan hệ “thất bại”, những thời điểm khó khăn trong các mối quan hệ và xu hướng ích kỷ. 

Điều tốt nhất là bạn nên suy nghĩ cẩn thận hơn về cách hành động của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Chỉ số nợ nghiệp #19:

Những người có chỉ số nợ nghiệp là 19 có khả năng đã lạm dụng quyền hành và khiến người khác đau khổ trong kiếp trước. Bạn có thể tự cao tự đại, ích kỷ hoặc xảo quyệt và quan tâm quá mức đến cách người khác nhìn nhận bạn và thành tích của bạn.

Đặt hạnh phúc của người khác lên hàng đầu chính là nghiệp của bạn trong cuộc đời này. 

Tìm hiểu biểu đồ thần số học của bạn ngay bây giờ để xem liệu bạn có chỉ số nợ nghiệp trên biểu đồ của mình hay không.

Source of images: pexels.com

Biểu đồ Thần số học Quà Tặng

Nhập ngày sinh và tên trên giấy khai sinh để nhận được biểu đồ thần số học quà tặng gồm 5 chỉ số nền tảng ngay.

    , , , , , ,