Thần số học chữ cái

0
0

Trong thần số học, mỗi chữ cái của bảng chữ cái tiếng Anh được gán cho một con số tương ứng từ 1 đến 9, theo thứ tự sau đây:

1 = A, J, S
2 = B, K, T
3 = C, L, U
4 = D, M, V
5 = E, N, W
6 = F, O, X
7 = G, P, Y
8 = H, Q, Z
9 = I, R

Cách gán này dựa trên nguyên tắc của phép toán Pythagoras, một phương pháp dùng để tính toán các số và quan hệ số trong hình học. Nó cũng được áp dụng trong nhiều hệ thống thần số học khác nhau.
Nhập tên đầy đủ và ngày sinh để nhận quà tặng biểu đồ thần số học với 5 chỉ số quan trọng tại đây: https://bieudothansohoc.vn/san-pham-bieu-do-than-so-hoc/

Đã đánh dấu là thư rác
Đã hỏi trên 09/04/2023 11:37 chiều
6 lượt xem