Thần số học chuyên sâu

0
0

Thần số học chuyên sâu là một lĩnh vực sâu rộng trong nghiên cứu các con số và ý nghĩa của chúng trong cuộc sống con người. Nó bao gồm việc phân tích các con số liên quan đến tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ, và nhiều yếu tố khác. Những phân tích này có thể đưa ra thông tin về tính cách, mục tiêu, sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống của một người. Thần số học chuyên sâu có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân mình và cách tận dụng những số liệu đó để đạt được mục tiêu và thành công trong cuộc sống. Trong thần số học có gần 100 chỉ số khác nhau được tính từ tên, ngày tháng năm sinh của mình, chỉ những người nào chuyên sâu nghiên cứu mới có thể phân tích từng chỉ số, luận giải và đưa ra sự liên kết của những chỉ số ấy cho bạn cái nhìn tổng quát nhất.
Nhập tên đầy đủ và ngày sinh để nhận quà tặng biểu đồ thần số học với 5 chỉ số quan trọng tại đây: https://bieudothansohoc.vn/san-pham-bieu-do-than-so-hoc/

Đã đánh dấu là thư rác
Đã hỏi trên 09/04/2023 10:24 chiều
8 lượt xem