Thần số học demo

0
0

Nếu ngày sinh của bạn là 28 tháng 6 năm 1990, để tính toán số thần số của bạn, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Tính tổng của ngày, tháng và năm sinh của bạn: 2 + 8 + 6 + 1 + 9 + 9 + 0 = 35.
Tính tổng của các chữ số trong số này: 3 + 5 = 8.
Tìm số thần số của bạn bằng cách cộng các chữ số trong số trên lại với nhau cho đến khi bạn chỉ còn lại một chữ số: 8 = 8.
Vì vậy, số chủ đạo đường đời của bạn là 8. Tùy vào giải thích của từng số, bạn có thể tìm hiểu ý nghĩa của số 8 trong thần số học để có thêm thông tin. Bạn cũng có thể nghiên cứu thêm về các con số chủ đạo khác.
Nhập tên đầy đủ và ngày sinh để nhận quà tặng biểu đồ thần số học với 5 chỉ số quan trọng tại đây: https://bieudothansohoc.vn/san-pham-bieu-do-than-so-hoc/

Đã đánh dấu là thư rác
Đã hỏi trên 09/04/2023 11:39 chiều
101 lượt xem