Thần số học hợp nhau

0
0

Thần số học là một phương pháp tìm hiểu ý nghĩa và ảnh hưởng của các con số. Các con số hợp nhau là những con số có mối liên hệ, tương quan với nhau. Dưới đây là một số ví dụ về các con số hợp nhau trong thần số học:

11 và 22: Đây là các con số đặc biệt được gọi là “số đối xứng kép”. Cả hai số đều có năng lượng lớn và đại diện cho sự ổn định và sự thịnh vượng.

3, 6 và 9: Các con số này được coi là “các con số tuyệt đối” vì chúng đại diện cho sự hoàn hảo và điều cân bằng. Chúng cũng liên quan đến sự sáng tạo và khả năng tự chủ.

2,4 và 8: Đây là các con số đại diện cho sự cân bằng và sự phát triển. Số 2 được coi là con số của sự hợp tác, sự nhân từ và sự cân bằng. Số 4 đại diện cho sự ổn định, sự cẩn thận và sự kiên trì trong khi số 8 đại diện cho sự giàu có và sự thành công về tài chính.

1, 5 và 7: Các con số này đại diện cho sự độc lập và sự phiêu lưu. Số 1 thường được liên kết với sự tự tin và khả năng lãnh đạo, trong khi số 5 đại diện cho sự thay đổi và sự đa dạng. Số 7 đại diện cho sự tinh tế và sự tập trung
Nhập tên đầy đủ và ngày sinh để nhận quà tặng biểu đồ thần số học với 5 chỉ số quan trọng tại đây: https://bieudothansohoc.vn/san-pham-bieu-do-than-so-hoc/

Đã đánh dấu là thư rác
Đã hỏi trên 09/04/2023 7:22 chiều
79 lượt xem