Thần số học không có mũi tên

0
0

Mũi tên trống trong thần số học biểu đồ ngày sinh thường được sử dụng để biểu thị sự thiếu hụt hoặc sự thiếu sót của một con số nào đó trong bản thân người sinh vào ngày đó. Nó có thể được hiểu là một khuyết điểm hoặc thách thức trong cuộc sống của họ, hoặc một cơ hội để phát triển và cải thiện bản thân.

MŨI TÊN TRÌ HOÃN trống 159
MŨI TÊN HOÀI NGHI trống 357
MŨI TÊN TRÍ NHỚ NGẮN HẠN trống 369
MŨI TÊN NHẠY CẢM trống 258
MŨI TÊN HỖN ĐỘN trống 147
MŨI TÊN UẤT GIẬN trống 456
MŨI TÊN THỤ ĐỘNG thiếu 789
Nhập tên đầy đủ và ngày sinh để nhận quà tặng biểu đồ thần số học với 5 chỉ số quan trọng tại đây: https://bieudothansohoc.vn/san-pham-bieu-do-than-so-hoc/

Đã đánh dấu là thư rác
Đã hỏi trên 09/04/2023 7:46 chiều
2 lượt xem