Thần số học là gì

0
0

Thần số học (Numerology) là một hệ thống tâm linh, dựa trên sự liên kết giữa các con số và các hiện tượng tâm linh. Theo thần số học, các con số được coi là mang những thông điệp và ý nghĩa đặc biệt và có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn về bản thân, cuộc sống, tương lai, mối quan hệ, nghề nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Thần số học bao gồm nhiều phương pháp tính toán con số khác nhau, bao gồm phương pháp Pitago và phương pháp Chaldean, và được sử dụng rộng rãi trong tâm linh, tâm lý học và các lĩnh vực khác.
Nhập tên đầy đủ và ngày sinh để nhận quà tặng biểu đồ thần số học với 5 chỉ số quan trọng tại đây: https://bieudothansohoc.vn/san-pham-bieu-do-than-so-hoc/

Đã đánh dấu là thư rác
Đã hỏi trên 09/04/2023 10:42 chiều
6 lượt xem