Thần số học nào tốt nhất

0
0

Không có thần số học nào tốt hơn hay xấu hơn so với các phương pháp khác trong việc tìm hiểu bản thân hay dự đoán tương lai. Các phương pháp này chỉ đơn giản là một công cụ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và định hướng cho tương lai của mình. Tuy nhiên, tùy vào mục đích sử dụng, người ta có thể có sở thích với một loại thần số học nào đó. Do đó, không có thần số học nào tốt hơn hay xấu hơn, tất cả đều có ý nghĩa và giá trị của nó.
Nhập tên đầy đủ và ngày sinh để nhận quà tặng biểu đồ thần số học với 5 chỉ số quan trọng tại đây: https://bieudothansohoc.vn/san-pham-bieu-do-than-so-hoc/

Đã đánh dấu là thư rác
Đã hỏi trên 09/04/2023 11:20 chiều
10 lượt xem