Thần số học từ 1 đến 9

0
0

Trong thần số học, các số từ 1 đến 9 có ý nghĩa riêng biệt:

1: độc lập, khởi đầu, lãnh đạo.
2: cộng đồng, cân bằng, đối lập.
3: sáng tạo, năng lượng, tương tác.
4: cơ sở, ổn định, căn bản.
5: thay đổi, thử thách, kinh doanh.
6: sự cân bằng, trách nhiệm, sự cải tiến.
7: sự phân tích, sự sâu sắc, sự nghiên cứu.
8: thành công, tiền bạc, quyền lực.
9: truyền cảm hứng, sự lãnh đạo, sự hoàn thiện.

Các số này thường được sử dụng để phân tích và tìm hiểu ý nghĩa của các con số trong ngày sinh, tên và các số khác trong đời sống.
Nhập tên đầy đủ và ngày sinh để nhận quà tặng biểu đồ thần số học với 5 chỉ số quan trọng tại đây: https://bieudothansohoc.vn/san-pham-bieu-do-than-so-hoc/

Đã đánh dấu là thư rác
Đã hỏi trên 09/04/2023 10:51 chiều
17 lượt xem