Thần số học xem nghề nghiệp

0
0

Thần số học có thể được áp dụng vào nghề nghiệp cụ thể của mỗi người để giúp họ tìm ra hướng đi phù hợp với số mệnh của mình. Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng thần số học vào nghề nghiệp:

Số 1: thích hợp với việc lãnh đạo, quản lý, độc lập và sáng tạo.
Số 2: thích hợp với việc làm trong lĩnh vực chăm sóc, giáo dục, nghệ thuật hoặc công việc đòi hỏi tính cảm nhân.
Số 3: thích hợp với việc làm trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, truyền thông, sáng tạo hoặc giáo dục.
Số 4: thích hợp với việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, hành chính hoặc xây dựng.
Số 5: thích hợp với việc làm trong lĩnh vực giao tiếp, kinh doanh, truyền thông, giải trí hoặc điều hành.
Số 6: thích hợp với việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, tâm linh hoặc phục vụ cộng đồng.
Số 7: thích hợp với việc làm trong lĩnh vực khoa học, nghiên cứu, giáo dục hoặc tâm linh.
Số 8: thích hợp với việc làm trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính, quản lý hoặc xây dựng.
Số 9: thích hợp với việc làm trong lĩnh vực tâm linh, giáo dục, nghệ thuật hoặc xã hội.
Nhập tên đầy đủ và ngày sinh để nhận quà tặng biểu đồ thần số học với 5 chỉ số quan trọng tại đây: https://bieudothansohoc.vn/san-pham-bieu-do-than-so-hoc/

Đã đánh dấu là thư rác
Đã hỏi trên 10/04/2023 12:08 sáng
12 lượt xem