23/02/2023 admin

Thần số học – Năm cá nhân số 11

Số của “Năm cá nhân” dựa trên ngày sinh của bạn và năm mà bạn muốn biết. Nó rất hữu ích trong việc thấu hiểu về xu hướng xảy ra trong một năm tới. Những ảnh hưởng của mỗi rung động năm cá nhân kéo dài mười hai tháng. 

A) Phương pháp đầu tiên – Năm cá nhân từ sinh nhật này đến sinh nhật tiếp theo.

Mỗi sinh nhật mang đến một sự thay đổi rung động và những rung động này diễn ra theo chu kỳ 9 năm.

B) Phương pháp thứ hai – Năm cá nhân tính từ đầu năm dương lịch.

Số năm cá nhân đại diện cho năng lượng hiện diện trong một năm dương lịch.

Thần số học – Năm cá nhân số 11

Các bài học của Năm cá nhân số 11 có thể mang bản chất rất tâm linh và dưới ảnh hưởng của nó, mọi người có thể thu hút năng lượng truyền cảm hứng ở cấp độ cao hơn, và sau đó họ có thể sử dụng năng lượng này để truyền cảm hứng cho người khác. Những bài học hoặc cơ hội học hỏi này thường xảy ra trong những tình huống sóng gió luôn xảy ra trong ba tháng đầu tiên của thời kỳ, tức là trong vòng ba tháng kể từ ngày sinh nhật của bạn.

Nếu bạn đã đọc đến đây thì ắt hẳn bạn sẽ dấy lên một chủ nghĩa hoài nghi về những khác biệt tinh tế giữa rung động số 11 và số 2. Nếu có một khía cạnh chứng minh cho chúng ta thấy rằng có một sự khác biệt thực sự giữa chúng, thì đó chính là khía cạnh này. Trong quý đầu tiên của Năm cá nhân số 11, có một ngã rẽ không xảy ra trong Năm Cá nhân 2; sau đó, khi lớp bụi khuấy động lại lắng xuống, chín tháng tiếp theo của Năm cá nhân 11 trôi qua một cách bình yên và không có gì thay đổi và chúng khiến chúng ta nhớ đến Năm cá nhân 2 một cách đáng ngờ.

Trong giai đoạn này, bạn có cơ hội ảnh hưởng đến những cảm xúc tinh tế và tiềm ẩn hơn của những người bạn gặp. Bạn cũng có thể phát triển các kỹ năng trực giác của mình đến mức có thể phát hiện và bộc lộ những cảm xúc mà người khác không thể diễn đạt.

Trong quá trình của năm cá nhân số 11, bạn sẽ có khả năng nhận ra và giải phóng những phẩm chất và cơ hội tiềm ẩn của mọi thứ bạn gặp phải, và nếu bạn có thể kiên nhẫn và toàn diện tận dụng mọi thứ mình nhìn thấy xung quanh, bạn cũng sẽ có thể giúp đỡ người khác, thực hiện ước mơ của họ.

Năm nay, bất kỳ sự căng thẳng nào cũng sẽ gây ra những tác động rất mệt mỏi, nhưng những người có thể sử dụng các tính năng trực quan của năm cá nhân số 11 để thể hiện sự thân thiện và giúp đỡ sẽ cảm thấy rất hài lòng.

Tìm hiểu về thần số học – Các năm cá nhân khác:

Biểu đồ Thần số học Quà Tặng

Nhập ngày sinh và tên trên giấy khai sinh để nhận được biểu đồ thần số học quà tặng gồm 5 chỉ số nền tảng ngay.

    , , ,